ปีการศึกษา Airline Business
2556 G1 :: G2 :: G3 :: G4:: G5 :: G6 :: G7
2555 G1 :: G2 :: G3 :: G4:: G5 :: G6 
2554  G1 :: G2 :: G3 :: G4:: G5 
2553 G1 
2552 G1 :: G2
09. 2018