็Hongkong Trip
Hongkong trip with Cathay Pacific CityDuring May 8-11, 2018 Airline Business set the Cathay Pa

SSRUIC Celebration


SSRUIC Celebrates its established

June 16th, 2017 SSRUIC completed the 13th year of the college.

วิทยาลัยนานาชาติ ฉลองครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 มิย. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ครบรอบปีที่ 13 ขึ้นปีที่ 14