SSRUIC National Public Speaking Contest 2017
SSRUIC National Public Speaking Contest 2017July 19th, 2017 SSRUIC hosted the National Public

SSRUIC National Public Speaking Contest 2017

SSRUIC National Public Speaking Contest 2017

SSRUIC National Public Speaking Contest 2017

July 19th, 2017 SSRUIC hosted the National Public Speaking Contest 2017 at Nakhon Pathom Education Center.

การประกวดพูดในที่สาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดการประกวดพูดในที่สาธารณะขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประกวดมากมาย