็Hongkong Trip
Hongkong trip with Cathay Pacific CityDuring May 8-11, 2018 Airline Business set the Cathay Pa

Planning


SSRUIC Conference: Strategic planning workshop 2019

During 10-12 May 2018, SSRUIC set the conference for Strategic planning 2019.

วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมวางแผนงาน

เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดการประชุมวางแผนสำหรับปี 2562