หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

Welcome to SSRUIC Airline Business Internship Presentation 59 Group 1. Let’s explore the new experiences together.
Welcome to SSRUIC Airline Business Internship Presentation 59 Group 1.Let’s explore the new ex ...
2019-07-09 12:33:29
13 มีนาคม 2562 SSRUIC Job & Education Fair 2019
" นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนกิจกรรมจำนวน 6 หน่วย ". ...
2019-03-07 15:35:48
ข่าวปัจจุบัน