หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมต้อนร ...
2020-12-03 11:32:30
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมประชุมวางแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2564
     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2020-12-03 11:28:36
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินประจำปีการศึกษา 2563
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-12-03 11:24:43
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา มอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้ม ...
2020-12-03 11:19:22
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้าร่วมการบริการรับรองให้กับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยร ...
2020-11-27 16:05:17
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2563
     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้ม ...
2020-11-27 13:28:24
คณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมกันเลือกตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ก ...
2020-10-22 10:23:00
คณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ก ...
2020-10-22 10:19:10
ข่าวปัจจุบัน