หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน (นักศึกษา)
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน (นักศึกษา)

admin airline
2020-09-16 09:08:13

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.กรรนภัทร  กันแก้ว, คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ได้เข้าร่วมสัมมนาการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน สำหรับนักศึกษา ซึ่งจะเริ่มทดสอบประมาณปลายปี 2563 นี้ โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นศูนย์สอบทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน