หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมการบินของชาติ: วิกฤติ จุดเปลี่ยน และโอกาส
คณาจารย์สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมการบินของชาติ: วิกฤติ จุดเปลี่ยน และโอกาส

admin airline
2020-10-16 09:14:59

     วันที่ 30 กันยายน 2563 สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย นายเทพลักษณ์  โกมลวณิช หัวหน้าสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณาจารย์ในสาขา ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมการบินของชาติ: วิกฤติ จุดเปลี่ยน และโอกาส จัดโดย คณะกรรมาธิการวุฒิสภา และสมาคมนักบินไทย ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร