หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

admin airline
2020-10-16 09:18:49

     วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หัวหน้าสาขา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาธิตสถานการณ์ตรวจบัตรโดยสาร และการบริการบนเครื่องบิน