หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมกันเลือกตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
คณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมกันเลือกตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

admin airline
2020-10-22 10:23:00

     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หัวหน้าสาขา คณาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเลือกตั้งหัวหน้าสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ