หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้าร่วมการบริการรับรองให้กับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้าร่วมการบริการรับรองให้กับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย

admin airline
2020-11-27 16:05:17

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการบริการรับรองรัฐมนตรี และแขกวีไอพีต่างๆ ที่เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย