หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม

admin airline
2020-11-27 13:25:01

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์เทพลักษณ์  โกมลวณิช รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเป็นอาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกายสำหรับการเตรียมสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564