หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2563

admin airline
2020-11-27 13:28:24

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีการการประกวดดาว-เดือน เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดีและมีคุณสมบัติด้านอารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2563