หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา มอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา มอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

admin airline
2020-12-03 11:19:22

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินที่สอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 3 (ระดับนักศึกษา) โดยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี เป็นประธานในครั้งนี้