หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินประจำปีการศึกษา 2563
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินประจำปีการศึกษา 2563

admin airline
2020-12-03 11:24:43

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศ โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี เป็นประธานในครั้งนี้ ในการนี้ ว่าที่บัณฑิตได้รับการอบรมในเรื่องการทำงานในอนาคต และควรมีบุคลิกลักษณะอย่างไรให้ได้งาน ในช่วงท้าย ความอบอุ่นของบ้านธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนน้องๆ ในสาขาธุรกิจการบิน ที่มาร่วมฉลองความสำเร็จกับพี่ๆ ในสาขาด้วย