หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมประชุมวางแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา ร่วมประชุมวางแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2564

admin airline
2020-12-03 11:28:36

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ให้แนวทางการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยเช่นกัน